Chọn GlobeStudy là nơi cất cánh ước mơ du học của bạn!

Globe Study đặt mình là chính bạn để hiểu và cung cấp những dịch vụ tốt nhất

Định hướng du học

Tìm kiếm khóa học và tư vấn nghề nghiệp

Chuẩn bị hành trang

Tiếng anh, thủ tục và đời sống du học

Du học

Hòa nhập thế giới và phát triển tương lai

Our Story

Our Story

Chúng tôi mong muốn mang lại cơ hội tiếp cập tất các cả nền giáo dục trên thế giới gần hơn cho các bạn sinh viên Việt Nam. Chúng tôi muốn đem lại sự minh bạch, tiện lợi và dễ dàng Đây là nơi sinh viên có thể tìm kiếm thông tin hữu ích về học bổng, kinh nghiệm du học.

Đối tác

Khám phá thế giới cùng trường học toàn cầu!

Latest news